Psychometrické testování

Chcete mít jistotu, že se vybraný kandidát hodí na dané pracovní místo? Metodu psychometrického testování a hodnocení využíváme při hledání kandidátů na manažerské nebo obchodní pozice.


Psychometrická testování a hodnocení využíváme při hledání manažerských a obchodních pozic, ale také je dokážeme přizpůsobit pro jiné pracovní pozice.


Co je psychometrické testování a hodnocení?

Psychometrické hodnocení je metoda, za pomocí které se zjišťuje, do jaké míry jsou kandidátova osobnost a jeho schopnosti shodné s požadovanými schopnostmi dané pracovní pozice. Takové informace se velmi těžko získávají z osobních pohovorů, proto se sestavují psychometrické testy.

Psychometrické testování napomáhá společnostem a firmám zajistit, že se jejich zaměstnanci a kultura společnosti sladí a společně půjdou ke stejnému cíli. To vytváří udržitelnou konkurenční výhodu.

Co dokáží testy změřit?

  1. osobnostní kompetence - jak je člověk vnitřně nastavený
  2. motivaci - co zaměstnance motivuje
  3. výkonnost - jaké je logické myšlení, schopnost pracovat s čísly, textem

Potřebujete poradit v rámci Psychometric evaluation services?   Kontaktujte nás